Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành tiếng Anh
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Ngữ pháp
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.65
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Ngữ pháp
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.65
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Hán tự
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Đọc hiểu
Tác giả: Hitoko Sasaki, Hồng Phúc, Lan Anh, Noriko Matsumoto
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.684
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Từ vựng
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Hán tự
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
The language of computer programming in English : English for careers
Tác giả: CKeegel John
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1976
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024 004
 
101 Thuật toán & chương trình bài toán KHKT & KTế bằng ngôn ngữ C
Tác giả: Lê Văn Doanh, Lê Đình Anh, Trần Khắc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục