Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học - thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực T.1- bảo quản lương thực
Tác giả: Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.028
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực. T.1- bảo quản lương thực
Tác giả: Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học -thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Công nghệ lạnh. Tập 1
Tác giả: Lê Phước Hùng, Lê Thanh Minh, Lê Văn Tán, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Chơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Giáo trình hóa sinh học thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Sang, Nguyễn Thủy Hà, Trần Thị Minh Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm = : Refrigerating and freezing food engineering
Tác giả: Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Thị Hoài Thu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục