Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
15 Food safety food quality
Tác giả: RE Hester, RM Harrison
Xuất bản: Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
Nitrates and nitrates in food and water
Tác giả: Michael Hill
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  628.74
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal, Pushpa R Kulkarni, Dinanath V Rege
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664
 
Food irradiation : A reference guide
Tác giả: VM Wilkinson
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  668.0288
 
Practical dehydration
Tác giả: Maurice Greensmith
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0284
 
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Jan Pokorny, Michael Gordon, Nedyalka Yanishlieva
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664
 
Technology of biscuits, crackers, and cookies
Tác giả: Duncan Manley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 1 : Ingredients
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 3 : Biscuit dough piece forming
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals . Manual 4 - Baking and cooling of biscuits
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục