Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 277 kết quả
Bản thuyết minh kỹ thuật danh mục hướng dẫn xây dựng, lắp ráp vận hành phòng thí nghiệm vật lý
Tác giả: Viện Vật lý kỹ thuật
Xuất bản: Hà Nội: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  025.31
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Phan Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Trịnh Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật mạch điện tử
Tác giả: Phạm Minh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Kỹ thuật đo : T.1
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Kỹ thuật điện : Bài tập
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật lạnh thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục