Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Phytoestrogens in functional foods
Tác giả: Fatih Yildiz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 N-250
 
Phytoestrogens in functional foods
Tác giả: Fatih Yildiz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Handbook of fermented functional foods
Tác giả: Edward R Farnworth
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Functional foods : concept to product
Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Functional foods, ageing and degenerative disease
Tác giả: C Remacle, B Reusens
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20846
 
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: A Arnoldi
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Functional dairy products [electronic resource]
Tác giả: Tiina Mattila-Sandholm, Maria Saarela
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Probiotics and prebiotics in food, nutrition and health
Tác giả: Semih Ötleş
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
1

Truy cập nhanh danh mục